Is the EU just a hostage in USA-Russia fight?

Comments of experts on relations within EU-USA-Russia triangle for aktuality.sk including the comment of Sergiy Gerasymchuk (in Slovak)

Aktuality.sk zisťovali, či EÚ nie je v prípade Ukrajiny len rukojemníkom v zápase medzi Ruskom a USA v ich boji o vplyv vo svete. Prinášame názory expertov z Ruska, Ukrajiny, Moldavska a Arménska na vyhrotenú situáciu v susednej Ukrajine.

Andrej Deviatkov, ruský politológ a vedecký pracovník, ktorý pôsobí na Univerzite Tartu v Estónsku

V rámci samitu Európskej únie vo Vilniuse  sama aktívne podporovala napätú situáciu v trojuholníku vzťahov EÚ – Ukrajina – Rusko, ale keď prišlo ku skutočnému konfliktu, Európania odišli na vedľajšiu koľaj.

Európania boli vedení vlastným izolacionizmom a neochotou hádať sa s Ruskom, ktoré má blízko k pragmatickým záujmom.

USA sú slobodnejšie v uskutočňovaní svojej politiky voči Moskve, ale jasne ukazujú svoju neochotu k akejkoľvek konfrontácii na Ukrajine.

Sergej Gerasymčuk, riaditeľ sekcie pre medzinárodné programy ukrajinského think-tanku Skupina pre strategické a bezpečnostné štúdie (SSSG)

EÚ a USA potrebujú vyhlásenie, aby najprv preukázali svojim voličom, že Washington a Brusel zvažujú všetky možné kroky pre diplomatické riešenie krízy. Potrebujú ukázať, že nejdú hneď do ekonomických sankcií, ktoré by postihli aj európske podniky, alebo do inej vojenskej eskalácie, ktorá by bola bez podpory Spojených štátov, ktoré sú vyčerpané po vojne v Afganistane.

Okrem toho, akonáhle je Rusko za rokovacím stolom, preukázalo, že je jednou zo strán konfliktu, aj keď toVladimír Putin odmietol. Ukrajina v prvom rade  potrebovala kus papiera, na ktorom je namiesto podpisu  Andrija Deščycia, ktorý je podľa Ruska “nelegitímny”, podpis Sergeja Lavrova.

Je tu istá paralela s Dohodou o zastavení paľby medzi Moldavskou republikou a Ruskou federáciou z roku 1992, keď svojim podpisom Rusko nepriamo uznalo za stranu konfliktu. Vyhlásenie je tak možné považovať ako krok smerom k uznaniu účasti Ruska v konflikte, čo by ho teoreticky zbavilo práva voľby pri prerokovaní problému v OSN.

EÚ sa stala obeťou svojej vlastnej korupcie, neschopnosti dosiahnuť konsenzus v zahraničnej a bezpečnostnej politike (ktorá sa avšak nestala spoločnou), vnútorného rozdelenia na starú a novú Európu, neschopnosti efektívne vykonávať bezpečnostné operácie nezávisle (bez pomoci NATO a Spojených štátov)  a jej nezodpovedného snobstva vo vzťahu s Washingtonom.

Irina Severin, politická analytička, ktorá pôsobí v moldavskom Kišiňove

USA v tejto situácii obhajuje právo Ukrajincov a bývalých členov sovietskeho bloku na voľný rozvoj ich štátnosti. Rusko ich naopak vidí vo svojej sfére vplyvu a snaží sa zaviesť tam totalitný systém podľa vlastného vzorca.

Zatiaľ čo USA obhajujú moderné demokratické princípy a nedotknuteľnosť hraníc, Rusko sa riadi zásadami 19. storočia, t. j. malým krajinám neuznáva právo na zvrchovanosť. USA konajú na žiadosť zraniteľných krajín o ich ochranu . Rusko aplikuje svoju vôľu a svoju ideológiu – klerikálny fašizmus na menšie krajiny.

Stepan Grigorian, riaditeľ Analytického centra pre globalizáciu a regionálnu spoluprácu (ACGRC) v arménskom Jerevane

EÚ sa prvý krát stala obeťou svojich chýb z posledných rokov, keď neurobila žiadne skutočné kroky k zníženiu energetickej závislosti na Rusku. Hlavná chyba EÚ však bola v tom, že Brusel dovolil, aby aj vedúce členské štáty EÚ mohli samostatne rokovať s Ruskom o dodávkach plynu a ropy do svojich krajín, obchádzajúc ostatné krajiny Únie!

V posledných rokoch Kremeľ pomerne úspešne realizoval politiku “rozdeľuj a panuj”, pokiaľ ide o členské štáty EÚ. Tiež je potrebné nezabúdať, že Rusko vyváža do EÚ nielen ropu a zemný plyn, ale tiež jeho skorumpovaný systém.

Nebezpečenstvo tohto javu vedúci predstavitelia EÚ pocítili až teraz, keď po okupácii Krymu členské štáty EÚ neboli schopné dohodnúť sa na závažných sankciách voči Rusku. Je zrejmé, že veľa vysoko postavených úradníkov a vplyvných politikov z členských štátov EÚ v “aktívnej” spolupráci s Moskvou torpéduje akékoľvek spoločné európske iniciatívy.

V skutočnosti je veľmi zvláštne počúvať výroky mnohých politikov a podnikateľov z európskych krajín, ktorí hovoria, že by sme európske hodnoty mali v ukrajinsko-ruskom konflikte odložiť do úzadia a riadiť sa len vlastnými záujmami.

Autor: Olexia Basarab

Коментарі та пінги закриті.

Коментарі закриті.